:: આજે વાઈબ્રન્ટમાં ભૂટાનના પ્રધાનમંત્રીએ અપસેટ સર્જ્યો; એમના ભાષણ વખતે નરેન્દ્ર મોદી કરતાં પણ વધારે તાળીઓ ઉઘરાવી ગયા :: One of the best orations by any leaders that I've witnessed ever.

TsheringTobgay, VibrantGujarat, NarendraModi

RJ Dhvanit,  TsheringTobgay, VibrantGujarat, NarendraModi

:: આજે વાઈબ્રન્ટમાં ભૂટાનના પ્રધાનમંત્રીએ અપસેટ સર્જ્યો;
એમના ભાષણ વખતે નરેન્દ્ર મોદી કરતાં પણ વધારે તાળીઓ ઉઘરાવી ગયા ::

One of the best orations by any leaders that I've witnessed ever.

#TsheringTobgay #VibrantGujarat #NarendraModi

:: આજે વાઈબ્રન્ટમાં ભૂટાનના પ્રધાનમંત્રીએ અપસેટ સર્જ્યો; એમના ભાષણ વખતે નરેન્દ્ર મોદી કરતાં પણ વધારે તાળીઓ ઉઘરાવી ગયા :: One of the best orations by any leaders that I've witnessed ever. #TsheringTobgay #VibrantGujarat #NarendraModi

Let's Connect

sm2p0