નરેશ કનોડિયાનો દેહાંત. મહેશ-નરેશની જોડીએ જીવનના સ્ટેજથી એકસાથે વિદાય લીધી. એક યુગનો અંત.. ઈશ્વરને એમની સદ્દગતિ માટે પ્રાર્થના... 🙏🏻 https://t.co/jSYobeChXd

NareshKanodiya, maheshkanodia, rip

RJ Dhvanit,  NareshKanodiya, maheshkanodia, rip

નરેશ કનોડિયાનો દેહાંત.

મહેશ-નરેશની જોડીએ જીવનના સ્ટેજથી એકસાથે વિદાય લીધી.

એક યુગનો અંત..

ઈશ્વરને એમની સદ્દગતિ માટે પ્રાર્થના...

🙏🏻

#NareshKanodiya #maheshkanodia #rip https://t.co/jSYobeChXd

નરેશ કનોડિયાનો દેહાંત. મહેશ-નરેશની જોડીએ જીવનના સ્ટેજથી એકસાથે વિદાય લીધી. એક યુગનો અંત.. ઈશ્વરને એમની સદ્દગતિ માટે પ્રાર્થના... 🙏🏻 #NareshKanodiya #maheshkanodia #rip https://t.co/jSYobeChXd

Let's Connect

sm2p0