કોરોના વોરિયરના માતા-પિતા હોવું એ ગર્વની વાત છે. અત્યંત સુંદર વિડીયો. MUST WATCH. It takes courage to be Covid Warriors. It takes more courage to be their Parents. Happy Father’s Day! @shankar.mahadevan @bansri.mahadevia @petzamin @tulsimahadevia @aditdesai @sta1amin @lajjabensutaria

fathersday, COVID19, covidwarriors, coronawarrior, parents, Indiafightscorona, unlockpositivity, tribute, nevergiveup, hope, belief

કોરોના વોરિયરના માતા-પિતા હોવું એ ગર્વની વાત છે. અત્યંત સુંદર વિડીયો. MUST WATCH. It takes courage to be Covid Warriors. It takes more courage to be their Parents. Happy Father’s Day! @shankar.mahadevan @bansri.mahadevia @petzamin @tulsimahadevia @aditdesai @sta1amin @lajjabensutaria #fathersday #COVID19 #covidwarriors #coronawarrior #parents #Indiafightscorona #unlockpositivity #tribute #nevergiveup #hope #belief

Let's Connect

sm2p0