બેંક બેલેન્સ કે બુદ્ધિબેલેન્સ? . .

morningmantra, morningmantrawithdhvanit, rjdhvanit, mirchigujarati, positivevibes, ahmedabad, gujarat, goodmorningquotes

બેંક બેલેન્સ કે બુદ્ધિબેલેન્સ?
.
.
#morningmantra #morningmantrawithdhvanit #rjdhvanit #mirchigujarati #positivevibes #ahmedabad #gujarat #goodmorningquotes

બેંક બેલેન્સ કે બુદ્ધિબેલેન્સ? . . #morningmantra #morningmantrawithdhvanit #rjdhvanit #mirchigujarati #positivevibes #ahmedabad #gujarat #goodmorningquotes

Let's Connect

sm2p0