સંભારણું! Moments that stay etched in memories for long! આપણું પુસ્તક "Morning Mantra" માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી અને શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને સપ્રેમ ભેટ! Thank you Ronak Shah, Navbharat Sahitya Mandir. You can order the book from my website www.dhvanitthaker.com

MorningMantra, booklovers, inspiration, motivation, dhvanit

RJ Dhvanit,  MorningMantra, booklovers, inspiration, motivation, dhvanit

સંભારણું!

Moments that stay etched in memories for long!

આપણું પુસ્તક "Morning Mantra" માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી અને શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને સપ્રેમ ભેટ!

Thank you Ronak Shah, Navbharat Sahitya Mandir.

You can order the book from my website www.dhvanitthaker.com

#MorningMantra #booklovers #inspiration #motivation #dhvanit

સંભારણું! Moments that stay etched in memories for long! આપણું પુસ્તક "Morning Mantra" માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી અને શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને સપ્રેમ ભેટ! Thank you Ronak Shah, Navbharat Sahitya Mandir. You can order the book from my website www.dhvanitthaker.com #MorningMantra #booklovers #inspiration #motivation #dhvanit

Let's Connect

sm2p0