મટકીફોડની મોજીલી યાદ, માખણ મિસરી પંચાજીરીનો પ્રસાદ, બાલવૃંદની આંખોમાં કૂતુહલ અને અવાજમાં આશ્ચર્યનો આહ્લાદ, મિત્ર કેવલના ઘરે રાસલીલાનો આસ્વાદ, હળવેથી સાદ કરે વેણુ નાદ..

moj, janmashtami

RJ Dhvanit,  moj, janmashtami

મટકીફોડની મોજીલી યાદ,
માખણ મિસરી પંચાજીરીનો પ્રસાદ,
બાલવૃંદની આંખોમાં કૂતુહલ અને અવાજમાં આશ્ચર્યનો આહ્લાદ,
મિત્ર કેવલના ઘરે રાસલીલાનો આસ્વાદ,
હળવેથી સાદ કરે વેણુ નાદ..

#moj #janmashtami

મટકીફોડની મોજીલી યાદ, માખણ મિસરી પંચાજીરીનો પ્રસાદ, બાલવૃંદની આંખોમાં કૂતુહલ અને અવાજમાં આશ્ચર્યનો આહ્લાદ, મિત્ર કેવલના ઘરે રાસલીલાનો આસ્વાદ, હળવેથી સાદ કરે વેણુ નાદ.. #moj #janmashtami

Let's Connect

sm2p0