આજનો મોર્નિગ Mantra : ‘મા-બાપના ચહેરા પર કરચલી કેટલી વધી છે, એ નજીકથી જોવાનો સમય પહેલી વાર મળ્યો છે!’ Feeling a bit down? Listen to RJ Dhvanit’s Morning Mantra and elevate your spirit! Here- https://t.co/RjbPnIJSll

lockdown, quarantine, FlattenTheCurve, stayhome, staysafe

Let's Connect

sm2p0