:: જો મેગી ખરેખર બેન થઇ ગઈ તો આખા દેશની મોટાભાગની છોકરીઓના મેટ્રીમોનીયલ બાયોડેટામાં હોબી તરીકે ‘કૂકિંગ’ હટાવી દેવું પડશે. ::

maggi

Let's Connect

sm2p0