આ અમદાવાદ છે.. અને આજે અમદાવાદનો બર્થ ડે છે... Love to all the poets and composers who created songs on Amdavad. . . Sachin-Jigar Mehulsurati Parth Bharat Thakkar . .

nirenbhatt, chiragtripathi, avinashvyas, adilmansuri, HappyBirthdayAhmedabad

Let's Connect

sm2p0