લો Light થઇ...... આજે રાત્રે 12 થી આવતી કાલ રાત સુધી SMS free નહિ હોય, એટલે જે હોય એ Whatsappમાં પતાવવું પડશે!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0