ફાફડા વણવાનું મશીન! . . Just visited Laxmi Gathia Rath, Nehrunagar! . . . . . .

dusshera, navratri, ahmedabad, gujarat

ફાફડા વણવાનું મશીન! .
.
Just visited Laxmi Gathia Rath, Nehrunagar!
.
.
.
.
.
.
#dusshera #navratri #ahmedabad #gujarat

ફાફડા વણવાનું મશીન! . . Just visited Laxmi Gathia Rath, Nehrunagar! . . . . . . #dusshera #navratri #ahmedabad #gujarat

Let's Connect

sm2p0