તાકાત હોય તો પતંગ ચગાવી બતાવો!!! Its Natures' way of protecting Birds. Man Proposes, God Disposes.

Birds, Uttarayan, Fog

RJ Dhvanit,  Birds, Uttarayan, Fog

તાકાત હોય તો પતંગ ચગાવી બતાવો!!!
Its Natures' way of protecting Birds.
Man Proposes, God Disposes.

#Birds #Uttarayan #Fog

તાકાત હોય તો પતંગ ચગાવી બતાવો!!! Its Natures' way of protecting Birds. Man Proposes, God Disposes. #Birds #Uttarayan #Fog

Let's Connect

sm2p0