જેમ જેમ મોટા થઇ રહ્યા છીએ એમ એમ દિવાળી નાની થતી જાય છે! દેવ દિવાળીના ફટાકડા પણ નથી ફૂટતા... It does not even feel like "દેવ દિવાળી".

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0