કોઈને પગ દબાવી આપવવા; Is it out of fashion now? આ તો નવરાત્રી પતી અને ઘણાયને પગ દુખતા હશે એટલે અમસ્તું પુછ્યું...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0