પેહલા iPad લે, પછી Keyboard વાળું Cover લગાવે! ભ'ઈ, એના કરતા પેહ્લેથી Laptop લીધું હોય તો!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

પેહલા iPad લે, પછી Keyboard વાળું Cover લગાવે!

ભ'ઈ, એના કરતા પેહ્લેથી Laptop લીધું હોય તો!!!

પેહલા iPad લે, પછી Keyboard વાળું Cover લગાવે! ભ'ઈ, એના કરતા પેહ્લેથી Laptop લીધું હોય તો!!!

Let's Connect

sm2p0