મારું બ્લેક iPad જોઇને મારા નાનીમાને ફાળ પડી,"આય હાય! ચાલીસ હજારની સ્લેટ ?"

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0