આ Indian Railwaysને Samsungના લીધે ખોટું નહિ લાગતું હોય??? S2, S3, S4 તો વર્ષોથી એમના ડબ્બાઓની ઓળખ છે...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0