If you got ignored by a girl on the terrace this Uttarayan...this one is for you - ઉસને ના કી મેરે મોહબ્બત કી કદર…. વાહ…વાહ… ઉસને ના કી મેરે મોહબ્બત કી કદર…. વાહ…વાહ… Rajnikant says, "O Naresh Kanodia! ટુ પેરેલલ લાઈન્સ નેવર ક્રોસ ઇચ અધર!!"

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0