જરા આ પણ સાંભળજો… I spoke to the FB audience earlier this morning! @actormanojjoshi @monal_gajjar

gujarat, gujarati, film, ahmedabad, vadodara, amdavad, surat, Jamnagar, junagadh, kutchh, gujjus

RJ Dhvanit,  gujarat, gujarati, film, ahmedabad, vadodara, amdavad, surat, Jamnagar, junagadh, kutchh, gujjus

જરા આ પણ સાંભળજો…

I spoke to the FB audience earlier this morning!

@actormanojjoshi @monal_gajjar #gujarat #gujarati #film #ahmedabad #vadodara #amdavad #surat #Jamnagar #junagadh #kutchh #gujjus

જરા આ પણ સાંભળજો… I spoke to the FB audience earlier this morning! @actormanojjoshi @monal_gajjar #gujarat #gujarati #film #ahmedabad #vadodara #amdavad #surat #Jamnagar #junagadh #kutchh #gujjus

Let's Connect

sm2p0