જવા વાળાને કોણ રોકી શકે? . . I have answers to all your questions. Pan mane thodo samay aapo.

ડૂસકું, ડૂસકું

RJ Dhvanit,  ડૂસકું, ડૂસકું

જવા વાળાને કોણ રોકી શકે? #ડૂસકું .
.
I have answers to all your questions.
Pan mane thodo samay aapo. #ડૂસકું

જવા વાળાને કોણ રોકી શકે? #ડૂસકું . . I have answers to all your questions. Pan mane thodo samay aapo. #ડૂસકું

Let's Connect

sm2p0