ભૂકંપનું નામ લેતાં જ ૨૦૦૧ યાદ આવે છે અને દિલો દિમાગમાં કંપન આવી જાય છે! Hope you all are safe! Take care

Amdavad...

Let's Connect

sm2p0