:: દૂધમાં ભાવવધારો થયો... ઈલેક્ટ્રીસીટી માં ભાવવધારો થયો... ડીઝલમાં ભાવવધારો થયો... અબ કી બાર મોંઘી સરકાર?!!! :: Hike in the Price of Milk, Electricity and Diesel... Ab Ki Baar Monghi Sarkar?!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0