એક હતો "ગાંડો" અને એક હતું "લોકડાઉન" Headphones 🎧 Recommended! Written✍️ and Voice🎙️by Palash Bhatt

beattheboredom, unlockcreativity, lockdowncreativity, Lockdown, quarantine, MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0