દોડતા દોડતા આગળ તો નીકળી જઈશ, પણ ઘણા પાછળ છૂટી જશે, મારે તો ચાલી ને, કદમ થી કદમ મિલાવી ને આગળ વધવું છે!!!! Happy Weekend Amdavad!

Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0