આજે મેં નાનીમાં ને Green Tea બનાવી આપી, નાનીએ કપ માં ફૂંક મારતા કહ્યું, “બહુ ગરમ છે, રકાબી લાવજે...”

નાનીમાંrocks, greentea

Let's Connect

sm2p0