મારો એક એવો Googly sawaal જેનો કોઈ જવાબ નથી મળ્યો હજી સુધી..... એનો જવાબ thekinjaldave એ આપ્યો.. કે છોકરીઓ ને કેમ આટલી બધી panipuri ભાવે.. Watch the video to find out kinjal's answer..… https://t.co/02LSnt8y6s

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0