કોઈ પણ માણસ એની Girlfiend અથવા Wifeને Phone કરે તો એક Default Tone વાગવી જોઈએ... "This Call Might Be Recorded for Internal Training & Future Quarrelling Purpose."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0