આજનો નવો ગરબો - મોતી વેરાણા ચોકમાં! અમિત ત્રિવેદીએ ‘સોંગ્સ ઓફ ફેઈથ’માં પહેલું સર્જન કર્યું એમની મમ્મીએ લખેલ એક ગરબાનું. ઓસમાણ મીરના અવાજમાં માણો એનો રસાસ્વાદ.. Garba of the day - Moti Verana Chok Ma..

ATAzaad, amittrivedi, #amittrivedimusic, motiveerana, garba, garbaoftheday, dhunoftheday, radiomirchi, mirchigujarati, gujarati, raas, navratri2020, navratri, dotd, dhvanit, rjdhvanit

આજનો નવો ગરબો - મોતી વેરાણા ચોકમાં! અમિત ત્રિવેદીએ ‘સોંગ્સ ઓફ ફેઈથ’માં પહેલું સર્જન કર્યું એમની મમ્મીએ લખેલ એક ગરબાનું. ઓસમાણ મીરના અવાજમાં માણો એનો રસાસ્વાદ.. Garba of the day - Moti Verana Chok Ma.. #ATAzaad #amittrivedi ##amittrivedimusic #motiveerana #garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0