રામ-સીતાનો ગરબો! રાધા-કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ ધરાવતાં ઘણાં રાસ-ગરબા આપણે સાંભળ્યા છે, પણ રામ-સીતાનો દાંપત્યજીવનનો ગરબો? ‘લવિંગ કેરી લાકડીએ રામે સીતાને માર્યા જો!’ અહીં જાણી જોઈને મેં શૃંગારરસના કલ્પનનો ઉલ્લેખ ટાળ્યો છે. Garba of the day – Laving Keri Lakadiye

garba, garbaoftheday, dhunoftheday, radiomirchi, mirchigujarati, gujarati, raas, navratri2020, navratri, dotd, dhvanit, rjdhvanit

રામ-સીતાનો ગરબો! રાધા-કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ ધરાવતાં ઘણાં રાસ-ગરબા આપણે સાંભળ્યા છે, પણ રામ-સીતાનો દાંપત્યજીવનનો ગરબો? ‘લવિંગ કેરી લાકડીએ રામે સીતાને માર્યા જો!’ અહીં જાણી જોઈને મેં શૃંગારરસના કલ્પનનો ઉલ્લેખ ટાળ્યો છે. Garba of the day – Laving Keri Lakadiye #garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0