‘ગાયનોસ્કોપ’ ઘણાં લાંબા સમયથી વિચારતો હતો કે ગુજરાતી સોશ્યલ મીડિયામાં મ્યુઝીક રીવ્યુની સ્પેસ ક્રિયેટ કરું. એટલે આજે શરૂઆત કરવી છે. વાત કરવી છે, “વેન્ટીલેટર” ફિલ્મના સંગીતની. Full here: https://t.co/I

musicreview

‘ગાયનોસ્કોપ’ ઘણાં લાંબા સમયથી વિચારતો હતો કે ગુજરાતી સોશ્યલ મીડિયામાં મ્યુઝીક રીવ્યુની સ્પેસ ક્રિયેટ કરું. એટલે આજે શરૂઆત કરવી છે. વાત કરવી છે, “વેન્ટીલેટર” ફિલ્મના સંગીતની. Full #musicreview here: https://t.co/I

Let's Connect

sm2p0