શુક્રવાર રાતથી સોમવાર સવાર સુધી અમદાવાદમાં કર્ફ્યુ. દવા અને દૂધની દુકાન સિવાય બધું બંધ. From Friday night 9 pm to Monday morning 6 am... Curfew in Amdavad.

rjdhvanit, mysafeamdavad

RJ Dhvanit,  rjdhvanit, mysafeamdavad

શુક્રવાર રાતથી સોમવાર સવાર સુધી અમદાવાદમાં કર્ફ્યુ. દવા અને દૂધની દુકાન સિવાય બધું બંધ.

From Friday night 9 pm to Monday morning 6 am... Curfew in Amdavad.

#rjdhvanit #mysafeamdavad

શુક્રવાર રાતથી સોમવાર સવાર સુધી અમદાવાદમાં કર્ફ્યુ. દવા અને દૂધની દુકાન સિવાય બધું બંધ. From Friday night 9 pm to Monday morning 6 am... Curfew in Amdavad. #rjdhvanit #mysafeamdavad

Let's Connect

sm2p0