:: આમાં તો હું Foreigner કેહવાઉ ને?!!! :: I am at Oslo, Norway.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: આમાં તો હું Foreigner કેહવાઉ ને?!!! ::

I am at Oslo, Norway.

:: આમાં તો હું Foreigner કેહવાઉ ને?!!! :: I am at Oslo, Norway.

Let's Connect

sm2p0