હે ગજરાજ! રૂપિયાની નોટ સૂંઘતાની સાથેજ તું મહાવતને ધરી દે છે; અદ્દલ પેલા પગાર લઈને ઘરે આવેલા પતિ ની જેમ! નવા Yearનો First મુબારક!

Financial, Salary

RJ Dhvanit,  Financial, Salary

હે ગજરાજ! રૂપિયાની નોટ સૂંઘતાની સાથેજ તું મહાવતને ધરી દે છે;
અદ્દલ પેલા પગાર લઈને ઘરે આવેલા પતિ ની જેમ!

નવા #Financial Yearનો First #Salary મુબારક!

હે ગજરાજ! રૂપિયાની નોટ સૂંઘતાની સાથેજ તું મહાવતને ધરી દે છે; અદ્દલ પેલા પગાર લઈને ઘરે આવેલા પતિ ની જેમ! નવા #Financial Yearનો First #Salary મુબારક!

Let's Connect

sm2p0