કોણ કહે છે કે ઢોલ વગર ગરબામાં મજા ના આવે? આંખ બંધ કરીને આ સાંભળો તો જરા.. ગિટાર ગરબા feat. Darshana Gandhi Guitar : Sanket Khandekar Singers : Darshana and Dhvanit Sound recording and mixing : Darshan Dwivedi Special thanks to Dr.Kedar Upadhyay Win* a Hero Duet! Send me any of your duet singing/Dancing One Minute video to dhvanit@radiomirchi.com

guitargarba, unplugged, garba, navratri2016

કોણ કહે છે કે ઢોલ વગર ગરબામાં મજા ના આવે?

આંખ બંધ કરીને આ સાંભળો તો જરા..

ગિટાર ગરબા feat. Darshana Gandhi

Guitar : Sanket Khandekar
Singers : Darshana and Dhvanit
Sound recording and mixing : Darshan Dwivedi
Special thanks to Dr.Kedar Upadhyay

Win* a Hero Duet! Send me any of your duet singing/Dancing One Minute video to dhvanit@radiomirchi.com
#guitargarba #unplugged #garba #navratri2016

કોણ કહે છે કે ઢોલ વગર ગરબામાં મજા ના આવે? આંખ બંધ કરીને આ સાંભળો તો જરા.. ગિટાર ગરબા feat. Darshana Gandhi Guitar : Sanket Khandekar Singers : Darshana and Dhvanit Sound recording and mixing : Darshan Dwivedi Special thanks to Dr.Kedar Upadhyay Win* a Hero Duet! Send me any of your duet singing/Dancing One Minute video to dhvanit@radiomirchi.com #guitargarba #unplugged #garba #navratri2016

Let's Connect

sm2p0