આ જબરું! ચેરીટી ને પ્રમોટ કરીએ તો કોઈ FB સ્ટેટસ લાઈક ના કરે! ને આડી અવળી નોંધાવો તો પબ્લિક enthu enthu થઇ જાય! મોટીફ ચેરીટી વોક નો ઉમદા હેતુ તો સમજો યાર! લાખો રૂપિયા નું દાન થાય, જો તમે આ રવિવારે અમારી સાથે મોર્નિંગ વોક કરો તો !!! ના ખબર હોય તો કાલે મોર્નિંગ માં રેડિયો સાંભળજો પ્લીઝ.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આ જબરું! ચેરીટી ને પ્રમોટ કરીએ તો કોઈ FB સ્ટેટસ લાઈક ના કરે! ને આડી અવળી નોંધાવો તો પબ્લિક enthu enthu થઇ જાય! મોટીફ ચેરીટી વોક નો ઉમદા હેતુ તો સમજો યાર! લાખો રૂપિયા નું દાન થાય, જો તમે આ રવિવારે અમારી સાથે મોર્નિંગ વોક કરો તો !!! ના ખબર હોય તો કાલે મોર્નિંગ માં રેડિયો સાંભળજો પ્લીઝ.

Let's Connect

sm2p0