:: આજકાલ Facebook પર લોકો પોતાના Spouseને Praise કરતા હોય એવી Happy Anniversaryની Posts ઘણી જોવા મળે છે; પણ, પોતાના Birthday પર મમ્મી-પપ્પાને Thank You કહેતી Post મેં તો હજી સુધી જોઈ નથી........ ::

Thoughts, Parents, Family, Love

Let's Connect

sm2p0