‘કોણ બોલ્યું? કોણ બોલ્યું કે, લોકડાઉન પૂરું કરો હવે બોર થઈ ગયા? 😡’ Evening Mantra by Dhvanit! Watch here- https://t.co/VtkbLc8Nwz @timesofindia

MaskIndia, rjdhvanit, StayHomeStaySafe, CoronaHeroes

Let's Connect

sm2p0