મને Doughnuts ખાતો જોઇને નાનીમા બોલ્યાં, "ફ્રિજમાંથી થોડી ચટણી લે... એકલા મેંદુવડા કોરા પડશે!" Share with me... How is your Naani or Daadi? Have a cute weekend!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0