Do you remember, who were you last slapped by? :: મને તો Mt. Abuમાં એક વાંદરાએ લાફો ચોડી દીધેલો! ::

Slapped

RJ Dhvanit,  Slapped

Do you remember, who were you last slapped by?

:: મને તો Mt. Abuમાં એક વાંદરાએ લાફો ચોડી દીધેલો! ::

#Slapped

Do you remember, who were you last slapped by? :: મને તો Mt. Abuમાં એક વાંદરાએ લાફો ચોડી દીધેલો! :: #Slapped

Let's Connect

sm2p0