દિલવાલેનો વિરોધ અમદાવાદમાં?! આ ફોટો આજનો છે. ચાલો ધંધે લાગો!

Dilwale, boycott, amdavad

RJ Dhvanit,  Dilwale, boycott, amdavad

દિલવાલેનો વિરોધ અમદાવાદમાં?! આ ફોટો આજનો છે.

ચાલો ધંધે લાગો!

#Dilwale #boycott #amdavad

દિલવાલેનો વિરોધ અમદાવાદમાં?! આ ફોટો આજનો છે. ચાલો ધંધે લાગો! #Dilwale #boycott #amdavad

Let's Connect

sm2p0