મૌનમોહનજી એ કહ્યું," એય ધ્વનિત! મેરી dictionary મેં 'મૈડમ જી' નામ કા શબ્દ હી નહીં હૈ." મૈં કહ્યું ," અચ્છા? કહાં સે ખરીદી ઐસી બકવાસ dictionary?!" સાંભળીને દિગ્વિજયે (હા, એ જ!) કહ્યું," યાર, મેરી dictionaryમેં તો 'બકવાસ' નામ કા શબ્દ હી નહીં હૈ!" મૈં કહ્યું," દિગ્ગીરાજા, આપકી તો પૂરી કી પૂરી dictionary હી બકવાસ સે ભરી હૈ !"

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

મૌનમોહનજી એ કહ્યું," એય ધ્વનિત! મેરી dictionary મેં 'મૈડમ જી' નામ કા શબ્દ હી નહીં હૈ." મૈં કહ્યું ," અચ્છા? કહાં સે ખરીદી ઐસી બકવાસ dictionary?!" સાંભળીને દિગ્વિજયે (હા, એ જ!) કહ્યું," યાર, મેરી dictionaryમેં તો 'બકવાસ' નામ કા શબ્દ હી નહીં હૈ!" મૈં કહ્યું," દિગ્ગીરાજા, આપકી તો પૂરી કી પૂરી dictionary હી બકવાસ સે ભરી હૈ !"

Let's Connect

sm2p0