વ શ વ મ ત ભ ષ દ વસ

#dhvanitnigoogly #dhvanit #googlysawaal #vishvamatrubhashadivas #MotherLanguageDay #gujarati

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ! #dhvanitnigoogly

#dhvanit #googlysawaal #vishvamatrubhashadivas #MotherLanguageDay #gujarati

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ! #dhvanitnigoogly #dhvanit #googlysawaal #vishvamatrubhashadivas #MotherLanguageDay #gujarati

Let's Connect

sm2p0