ખૂબ દુ:ખ છે, જાણું છું. હું પણ એટલો જ લાચાર છું જેટલા તમે. તોય કહી રહ્યો છું... એક જ જિંદગી મળી છે દોસ્ત, આજની ધુન ઓફ ધ ડે : ए ज़िंदगी गले लगा ले.. हमने भी तेरे हर एक ग़म को गले लगाया है, है ना ? . .

dhunoftheday, tamarodhvanittamarisathe, RJDhvanit

ખૂબ દુ:ખ છે, જાણું છું. હું પણ એટલો જ લાચાર છું જેટલા તમે. તોય કહી રહ્યો છું... એક જ જિંદગી મળી છે દોસ્ત, આજની ધુન ઓફ ધ ડે : ए ज़िंदगी गले लगा ले.. हमने भी तेरे हर एक ग़म को गले लगाया है, है ना ? . . #dhunoftheday #tamarodhvanittamarisathe #RJDhvanit

Let's Connect

sm2p0