કેટલો બધો સંઘર્ષ! ત્રણ દિવસ ફૂટપાથ પર ભૂખ્યા ઊંઘવાથી લઈને શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર બનવાની સફર.. આજની Dhoon of the day : ‘સજન મારી પ્રીતડી... સદીઓ પુરાણી..’ Hitu Kanodia

maheshkanodia, sajanmaaripreetdi, dhunoftheday, rjdhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat

કેટલો બધો સંઘર્ષ! ત્રણ દિવસ ફૂટપાથ પર ભૂખ્યા ઊંઘવાથી લઈને શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર બનવાની સફર.. આજની Dhoon of the day : ‘સજન મારી પ્રીતડી... સદીઓ પુરાણી..’ Hitu Kanodia #maheshkanodia #sajanmaaripreetdi #dhunoftheday #rjdhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat

Let's Connect

sm2p0