ક્યારે રિટાયર થશો? એવું લોકો પૂછવા લાગે એના કરતા માણસે ત્યારે રિટાયર થવું જોઈએ જયારે લોકો પૂછે કે "કેમ અચાનક રિટાયર થઇ ગયા?"

Dhoni, MSDhoni

Let's Connect

sm2p0