આ ઠંડીમાં એ રોજ સવારે ૩ વાગ્યે cycling કરવા જાય છે! This Iron Lady wakes up at 3am and does cycling and then sends… https://t.co/tM8YmgaUS8

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0