આ Corruptionનું કંઈ થાય એમ નથી? કંઈક Permanent Setting પાડો ને યાર, જે લેવડ-દેવડ હોય એ જોઈ લઈશું પછી...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0