આજે મમ્મી જોડે ઘઉં સાફ કરવા બેઠો ત્યારે કાંકરા વિણતા વિણતા Corrupt Politicians બહુ યાદ આવ્યા...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0