:: ઉડતા દીવા :: નાનીમાએ Chinese ટુક્કલ ભરેલું આકાશ જોતા કહ્યું: "તે હેં, આ બધા દોરી વગર ચગે?" The Sky in the at is getting Each Year. Keep Up the Spirit Ahmedabad, Stay Beautiful!

Uttarayan, evening, Ahmedabad, Beautiful

RJ Dhvanit,  Uttarayan, evening, Ahmedabad, Beautiful

:: ઉડતા દીવા ::

નાનીમાએ Chinese ટુક્કલ ભરેલું આકાશ જોતા કહ્યું: "તે હેં, આ બધા દોરી વગર ચગે?"

The #Uttarayan Sky in the #evening at #Ahmedabad is getting #Beautiful Each Year.

Keep Up the Spirit Ahmedabad, Stay Beautiful!

:: ઉડતા દીવા :: નાનીમાએ Chinese ટુક્કલ ભરેલું આકાશ જોતા કહ્યું: "તે હેં, આ બધા દોરી વગર ચગે?" The #Uttarayan Sky in the #evening at #Ahmedabad is getting #Beautiful Each Year. Keep Up the Spirit Ahmedabad, Stay Beautiful!

Let's Connect

sm2p0