મંગળવારે સાંજે મળીએ. થોડી ગોઠડી કરીએ. Book Fair, Opp Municipal Market, CG Road 10 am to 10 pm till 26th Sept 2022. @navbharatofficial

book, literature, gujarat, gujarati

RJ Dhvanit,  book, literature, gujarat, gujarati

મંગળવારે સાંજે મળીએ. થોડી ગોઠડી કરીએ.

Book Fair, Opp Municipal Market, CG Road 10 am to 10 pm till 26th Sept 2022. #book #literature #gujarat @navbharatofficial #gujarati

મંગળવારે સાંજે મળીએ. થોડી ગોઠડી કરીએ. Book Fair, Opp Municipal Market, CG Road 10 am to 10 pm till 26th Sept 2022. #book #literature #gujarat @navbharatofficial #gujarati

Let's Connect

sm2p0